Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁNTSZ: Fontos határidők előtt állnak a hazai vállalkozások

Cikk:

ÁNTSZ Országos Kémiai Biztonsági Intézet
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály
2010. április 7.

Regisztrálj kémiai biztonságunkért!

Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó jogszabálya, a REACH rendelet az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. A vegyi anyagot gyártóknak, importálóknak és továbbfelhasználóknak hazánkban is eleget kell tenniük az előírásoknak! A REACH-rendelet nem csak a vegyipar szereplőire vonatkozik, annak kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. építőipar, műanyagipar, elektronikai cikkek gyártói, stb.) is, ha tevékenységük során vegyi anyagnak minősülő anyagot gyártanak, importálnak, vagy használnak fel. A rendeletek előírásainak betartása teszi lehetővé, hogy a különböző vegyi anyagokról minél teljesebb ismeretanyag álljon rendelkezésünkre és ennek alapján meg lehessen hozni és tenni a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket. Ez hosszabb távon az emberi egészség és a környezet védelmét szolgálja.

A REACH és az ún. CLP rendelet szerint 2010. december 1-jével és 2011. január 3-ával az érintett vállalkozásoknak olyan kötelezettségeknek kell eleget tenniük, amelyek elmulasztása esetén akár 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírsággal is sújthatók és adott esetben tevékenységüket is fel kell függeszteni.

2010. december 1. a tavaly már bejelentett anyagok első egyedi regisztrációs határideje. A regisztrációt a gyártóknak és az EU-n kívülről importálóknak cégenként és vegyi anyagonként kell megtenni, ha az adott anyagot:

– 1000 tonna feletti mennyiségben gyártják, importálják,
– a vízi élőlényekre nagyon mérgező anyagokat (R50/53) 100 tonna feletti mennyiségben gyártják, importálják,
– a rákkeltő, mutagén és reprotoxikus anyagokat 1 tonna feletti mennyiségben gyártják.

A kisebb mennyiségben, illetve a fenti veszélyességi kategóriába nem sorolható anyagokat gyártó cégeknek regisztrációjukat későbbi határidőkig kell benyújtaniuk.

2010. december 1-től a forgalomba hozott anyagok gyártói, importőrei és továbbfelhasználói kötelesek anyagaikat a CLP-nek megfelelően osztályozni, címkézni és csomagolni. A címkézési és csomagolási kötelezettség adott esetben a forgalmazót is terheli. Egyes forgalomba nem hozott anyagokat szintén osztályozni kell a CLP-nek megfelelően.

2011. január 3. a CLP szerinti osztályozás és címkézés bejelentési határideje az Európai Vegyianyag-ügynökség számára. Az anyagokat forgalomba hozó gyártóknak és importőröknek minden REACH szerint regisztrációköteles, illetve éves mennyiségtől függetlenül, minden veszélyes anyag CLP szerinti osztályozását és címkézését be kell jelenteniük az ECHA-nak a forgalomba hozataltól számított 1 hónapon belül. A 2010. december 1-jén már forgalomban lévő vegyianyagokat eddig kell bejelenteni.

A magyar REACH és CLP Kompetens Hatóság, az érintett ipari érdekképviseletek és szövetségek képviselői a fenti határidőkre tekintettel kerekasztal megbeszélést tartottak Budapesten, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban, ahol egyeztették a vállalkozások előtt álló feladatokat, áttekintették a vállalkozások támogatásának lehetőségeit és megállapodtak az érintettek tájékoztatásában való együttműködésről. A megbeszélésen részt vett az Egészségügyi Minisztérium, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a BorsodChem, a Magyar Vegyipari Szövetség, a Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége, a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség, a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés, a Hulladékhasznosítók Országos Szövetsége, a Magyar Téglásszövetség, a Magyar Cementipari Szövetség, valamint a Mészoltók képviselője.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...