Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az UNWTO Turizmus Etikai Bizottsága tagjává választották Somogyi Zoltánt

Létrehozva: 2007. május 29.
Módosítás: 2007. május 29.
Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sajtó és Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2007. május 29.


2007. május 23–25. között a szlovéniai Bledben került megrendezésre az ENSZ Turisztikai Világszervezet (UNWTO) Európai Bizottságának 46. ülése, melyhez kapcsolódóan „Innováció a turizmusban – alkalmazkodás a változásokhoz” címmel nemzetközi konferenciára került sor. A szlovéniai rendezvényen résztvevő magyar delegációt dr. Somogyi Zoltán, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium turisztikai szakállamtitkára vezette.

Az UNWTO Európai Bizottsága ülésén Francesco Frangialli, a Világszervezet főtitkára értékelte a nemzetközi turizmus 2006-os teljesítményét, valamint a jövőre vonatkozó szakértői előrejelzéseket. Beszámolójában elmondta, hogy 2006-ban – 842 millió nemzetközi érkezéssel – tovább folyatódott az ágazat szárnyalása, az elmúlt három éves időszakot tekintve pedig 20%-os növekedést ért el az iparág nemzetközi viszonylatban. Az elkövetkező években a növekedés üteme várhatóan csökkenni fog, és éves szinten négy százalék körül alakul majd.

Az ülés napirendjén szerepelt az UNWTO 2006-2007-es időszakra vonatkozó munkatervének értékelése, valamint az elkövetkező kétéves ciklus fő irányainak kijelölése is. Hozzászólásában dr. Somogyi Zoltán szakállamtitkár kiemelte Magyarország aktív szerepvállalását az UNWTO munkájában, példaként említve az UNWTO kutatási eredményeinek, fenntarthatósági elveinek a magyar turizmusfejlesztési stratégiába való beépítését; a 2006 szeptemberében a Közép-európai Kezdeményezés keretében megvalósított ökoturisztikai szemináriumot, melyen az UNWTO szakértője előadóként vett részt; a Globális Etikai Kódex turistáknak szóló kivonatának magyar nyelvre fordítását; valamint az UNWTO égisze alatt 2007 februárjában Budapesten megrendezett nemzetközi desztinációmenedzsment-konferenciát. A következő időszak feladatai közül a turizmus gazdasági szerepének minél egzaktabb mérését, az információs és kommunikációs technológia turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálatát, valamint a tagországok, illetve más nemzetközi szervezetek tapasztalatainak, legjobb gyakorlatainak széles körű terjesztését emelte ki.

A kockázatértékelés és –kezelés témakörében az UNWTO beszámolójában elhangzott, hogy a 2007. márciusi ITB idején útnak indult a www.sos.travel portál, mely pontos és naprakész információkat közöl a madárinfluenza-járvány megjelenésével, terjedésével, kezelésével kapcsolatban. Szintén márciusban zajlott le az első szimulációs gyakorlat Párizsban egy esetleges világméretű madárinfluenza-járvány kitörését követő válsághelyzet kezelésére. Felszólalásában dr. Somogyi Zoltán szakállamtitkár üdvözölte a témakörben elért eddigi eredményeket, valamint megfontolásra javasolta a krízisszituációkra való felkészülési stratégia kiterjesztését más típusú válsághelyzetek kezelésére is.

A bledi európai bizottsági ülésen került sor az UNWTO Turizmus Etikai Bizottsága (World Committee on Tourism Ethics - WCTE) európai tisztségviselőinek megválasztására a 2008-2011-es időszakra. A 2003-ban megalakult WTCE a turizmus területén működő legmagasabb szintű etikai testület, melynek tagjai mind a magán-, mind a közszféra területéről érkező elismert szakemberek. Az etikai bizottság megválasztása ismét jelentős magyar turizmusdiplomáciai sikerrel járt: dr. Somogyi Zoltánt, az ÖTM turisztikai szakállamtitkárát az UNWTO Turizmus Etikai Bizottsága tagjává választották.

Az innováció témakörében szervezett nemzetközi szeminárium három gondolatkör mentén vizsgálta az innováció turizmusban játszott szerepét: az első szekcióban az információs és kommunikációs technológiáknak a turisztikai promócióra gyakorolt hatásáról hangzottak el előadások, ezt követően az innovációnak a turisztikai termékek kifejlesztésében betöltött funkciójáról tanácskoztak a résztvevők, végül a harmadik szekció a különféle kihívásokra (klímaváltozás, fenntarthatóság, szezonalitás) adandó innovatív megoldásokat elemezte. A szeminárium lezárásaként a résztvevő tagországok kerekasztal-megbeszélésen mutatták be saját tapasztalataikat a témakörben. Magyar részről a termékfejlesztés és a turisztikai promóció területén megvalósított innovatív megoldások kerültek bemutatásra a prezentáció során.
Ugrás vissza Ugrás vissza...