Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Ombudsmani vizsgálat a javítóintézeteknél

Cikk:


Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Sajtótitkárság
Budapest, 2008.  szeptember  4.

Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a fiatalkorú fogvatartottak élethez és emberi méltósághoz fűződő alkotmányos jogainak érvényesülését vizsgálta. A vizsgálat eredményét összegző jelentés közzétételével egyidejűleg az ombudsman azt ajánlja a szociális és munkaügyi miniszternek, hogy hozzon létre újabb javítóintézetet.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium négy javítóintézetet működtet, Budapesten (Szőlő utca), Aszódon és Debrecenben fiúk, Rákospalotán lányok számára. A Szőlő utcai intézményben kizárólag előzetes letartóztatásban lévők vannak elhelyezve, a debreceni és a rákospalotai intézet mind javítóintézeti nevelésre ítélt, mind előzetesen letartóztatott fiatalkorúakat fogad, Aszódon kizárólag javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúakkal foglalkoznak.

Mint azt az ombudsmani vizsgálat is megállapította, a javítóintézetekben változatos oktatási-nevelési tevékenység zajlik, a fiatalok rendezett körülmények között élnek. A színvonalas javítóintézeti nevelő-oktató munka végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket jogszabályi előírások garantálják.

A javítóintézetekben összesen 186 férőhely áll rendelkezésre előzetes letartóztatottak elhelyezésre. A budapesti és a debreceni javítóintézetben a férőhely kihasználtság az elmúlt másfél évben 88-98% közötti, Rákospalotán pedig nem éri el a 20%-ot sem. A Legfőbb Ügyészség által az elmúlt év végén a Szőlő utcai intézetben végzett vizsgálata során tapasztalt magas létszám - amely összesen két alkalommal haladta meg néhány fővel az intézmény engedélyezett férőhelyszámát - átmenetinek bizonyult. Sem előtte, sem azóta ilyen magas létszám nem fordult elő, az idei év június és július hónapjaiban nem érte el az átlag 80 főt.

A büntetőeljárásról szóló törvény értelmében az előzetes letartóztatásról, illetve annak helyszínéről a bíróság dönt. Fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A bíróság - a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt bűncselekmény jellegére tekintettel - dönt az előzetes letartóztatás helyszínéről.

A javítóintézetek férőhely-kihasználtsági adatai azt mutatják, hogy az intézetekben nincs zsúfoltság, az elhelyezettek száma nem éri el az engedélyezett férőhelyszámot, időszakonként ingadozik is, esetenként a férőhelyek 30%-a kihasználatlan. Az adatok szerint a bíróságok - mérlegelve az elkövető fiatalkorú személyiségét, illetve az elkövetett bűncselekmény súlyosságát - lényegesen nagyobb számban tartják indokoltnak az előzetes letartóztatás végrehajtását büntetés végrehajtási intézetben, mint javítóintézetben.

Mindezek figyelembevételével a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jelenleg nem tartja indokoltnak újabb javítóintézet létrehozását, de természetesen amennyiben hosszabb időszakon keresztül nagyobb igény mutatkozik a javítóintézetekben az előzetes letartóztatási férőhelyek iránt, akkor megvizsgáljuk egy új intézmény létrehozásának lehetőségét.

Ugrás vissza Ugrás vissza...