Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:2008-as Éves Jelentés: A kábítószer-probléma Európában és annak magyarországi vonatkozásai

Cikk:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Sajtótitkárság
Budapest, 2008. november 6.

Az európai kábítószer-problémával kapcsolatos legfrissebb tényeket és adatokat az EU lisszaboni kábítószerügyi központja, az European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2008-as Éves Jelentés: A kábítószer-probléma Európában című kiadványában foglalta össze. A jelentés az Európai Unió 27 tagállamára, valamint Horvátországra, Törökországra és Norvégiára vonatkozóan tekinti át és elemzi a droghasználat elterjedtségére, a szerhasználati mintákra, a kínálatra és hozzáférhetőségre vonatkozó nemzeti adatokat, valamint intézkedéseket a probléma kezelésére. A jelentés foglalkozik a társadalmi, egészségügyi válaszokkal, a jogszabályi, politikai környezettel. A jelentés a 2006-os adatokat elemzi az egyes országok jelentései alapján.

A jelentés fő megállapítása, hogy a korábbi évek növekvő tendenciáit tekintve, az európai kábítószer-probléma új korszakba lépett: stabilizálódni látszik. Bár a kábítószer-használat továbbra is magas szinten jelen van, összességében a fogyasztás legtöbb formáját tekintve nem látható nagyobb növekedés, néhány területen pedig csökkenő tendenciák is mutatkoznak. Az intravénás droghasználók körében terjedő HIV fertőzések aránya a korábbi évekhez képest visszaesőben van.

A pozitív fejlemények mellett a jelentés felhívja a figyelmet a probléma dinamikus jellegéből adódó jövőbeni figyelmeztető jelekre, így a kokain-használat európai szintű terjedésére, valamint a világpiacon megjelenő heroin-kínálat növekedése okozta veszélyekre.

1. Az egyes kábítószerek elterjedtsége, kezelése

EU: Megközelítőleg 71 millió európai fogyasztott már életében kannabiszt. Ma ez a legelterjedtebb kábítószer, ugyanakkor a legfrissebb adatok szerint csökkeni látszik a szer népszerűsége.

A jelentés kiemelten foglalkozik a stimuláns szerek /amfetamin, ecstasy, kokain/ kérdésével, melyek a kannabisz után leggyakrabban fogyasztott kábítószerek közé tartoznak. 12 millió európai próbálta már életében ki a kokaint, 11 millió fő az amfetamint, 9,5 millióan fogyasztottak már ecstasyt.

A jelentés megállapítja, hogy az amfetamin és ecstasy esetében stabilizálódás, illetve némileg csökkenés látható, a kokain esetében pedig további növekedés látható néhány országban. Ez utóbbi kábítószer főleg Európa nyugati és déli részén használatos domináns jelleggel.

A heroinhelyzet kapcsán a jelentés leszögezi, hogy annak korábban tapasztalt javulása megállni látszik, ugyanakkor járványszerű növekedésre nem kell számítani. Figyelmeztető jelként fogható fel a világpiacon mutatkozó heroinkínálat növekedése, valamint megállapítható, hogy továbbra is az opiátokhoz kapcsolódnak a legsúlyosabb egészségügyi, társadalmi károk (pl. túladagolások). Az opiátfogyasztás helyettesítő szerrel (pl. metadonnal, buprenorfinnal) történő kezelése jelenleg minden államban rendelkezésre áll. Évente 600 000 ópiáthasználó részesül ebben a kezelésben.

A kezelések elérhetősége európaszerte még továbbra sem kielégítő, de folyamatosan növekvő szinten van. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szolgáltatások kliensigényhez igazodó differenciált jellegére.

Magyarország: A hazai adatok alapján Magyarország összességében továbbra is a kevésbé érintett országok közé tartozik a kábítószer-használat elterjedtségét illetően. A kannabisz a leggyakrabban fogyasztott szer, de használata uniós összehasonlításban elmarad a többi országétól. Az amfetamin és ecstasy esetében Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. A heroin- és kokain-fogyasztás arányait tekintve alacsony, bár utóbbi esetében nálunk is némi növekedés tapasztalható. Magyarországon évente kb. 10 ezren részesülnek kezelésben illegális szer miatt.

2. A kábítószerrel összefüggő fertőző betegségek, halálesetek

EU: Az intravénás kábítószer-használók körében diagnosztizált HIV fertőzések száma az Európai Unió legtöbb országában 2006 végére alacsonynak tűnt, ami részben a megelőzési, kezelési, ártalomcsökkentési intézkedéseknek tudható be.  A Hepatitis fertőzések azonban továbbra is magas arányúak, 15-90% között mozognak a tagállamokban, melyek megelőzése továbbra is hatékony intézkedéseket kíván a tagállamoktól.

Európában évente 7000-8000 kábítószer-fogyasztással összefüggően felderített haláleset történik, elsősorban opiát-használat következtében.

Magyarország: Az AIDS előfordulása az intravénás droghasználók között eddig nem  jelent meg, ugyanakkor magas 25-30%-os arány tapasztalható a Hepatitis C fertőzések tekintetében e populációban.

2006-ban 25-en haltak meg Magyarországon túladagolásban. Ennek ellenére hazánk  a kábítószer okozta halálozás tekintetében a legkevésbé érintett országok közé tartozik.

3. Az uniós drogpolitika irányai

A jelentés kiemeli, hogy mára szinte valamennyi uniós tagállam rendelkezik drogstratégiával, vagy más nemzeti drogpolitikai dokumentummal, illetve több állam készül új stratégia elfogadására, vagy cselekvési tervének felülvizsgálatára. Fejlődés érhető tetten a kutatások területén, egyre inkább bővül a kábítószer-használat megelőzéséről, a problémával kapcsolatba hozható közkiadásokról szóló tényanyag, valamint egyre nagyobb fontosságot kap a civil társadalommal való párbeszéd a politikai viták során.

Magyarország: Hazánk nemzeti drogstratégiája 2009-ben lejár, ezért jövőre új drogstratégia kidolgozása van napirenden. Hazánk 2007-ben vizsgálta felül a drogstratégia végrehajtását szolgáló intézkedéseket, melynek megfelelően új akciótervet fogadott el 2007 decemberében. Az akcióterv lényegi elemei az ellátórendszer és a megelőző tevékenységek fejlesztésérére vonatkoznak.

Kiegészítő információk:

Az uniós adatgyűjtési rendszerről fontos tudni azt, hogy az elemzésekhez a legtöbb kérdéskörben éves szinten rendelkezésre állnak adatok, viszont az egyes országokban eltérő időszakban és periodikussággal készülnek felmérések az adott népesség drogérintettségére vonatkozóan. Így a jelentés Magyarország esetében a 18-54 éves korú felnőtt népesség körében 2003-ban végzett hazai vizsgálat adatait, valamint a 15-17 éves diákok körében végzett 2006. évi HBSC izsgálat információit veszi alapul összehasonlító elemzésekor, mint legutolsó, 2006-ig lefolytatott vizsgálatot.

További információ található ez európai kábítószer-helyzetről az EMCDDA honlapján a www.emcdda.europa.eu címen.

A magyarországi kábítószerhelyzetről szóló legfrissebb hazai nemzeti jelentést, amely 2007-es adatokon alapul, a tervek szerint 2008 decemberében mutatjuk be a sajtó és a nyilvánosság  részére.

Ugrás vissza Ugrás vissza...