Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kilenc SZMM-program 2009-ben a munkahelyek megőrzésére és teremtésére

Létrehozva: 2009. február 5.
Módosítás: 2009. február 5.
Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az Állami Foglalkoztatási Szolgálat segítségével a válság kezdete óta folyamatosan gyűjti a leépítési szándékra vonatkozó bejelentéseket és ezek figyelembe vételével előkészítette és meghirdette az egymásra épülő első munkahelymegőrző és munkahelyteremtő programjait.

A cél kettős: megelőzni a leépítéseket, ha ez elkerülhetetlenné válik, akkor az érintett munkavállalók újbóli munkába helyezését támogatjuk.

1./ A regionális munkaügyi központok kezelésében lévő, „A munkahelyek megőrzéséért" elnevezésű program

A program forrása a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált keretében válságkezelésre elkülönített 10 milliárd Ft, amelynek terhére 2009. december 31-ig lehet kötelezettséget vállalni. A program megvalósítói a regionális munkaügyi központok. Pályázni a tegnapi naptól, február 3-tól lehet.

A programban történő részvételt a regionális munkaügyi központ kezdeményezi úgy, hogy az átmeneti gazdasági visszaesés következtében létszám-leépítési szándékról tájékoztatást nyújtó, illetve a csoportos létszám-leépítési szándékot bejelentő munkaadóval felveszi a kapcsolatot és tájékoztatást nyújt a programba kerülés lehetőségéről. Együttműködési szándék - azaz a munkáltató munkahely megtartási hajlandósága - esetén a munkaügyi központ a munkaadóval közösen munkaerő-piaci programot dolgoz ki.

Támogatható tevékenységek:

-  Munkahelymegőrző bértámogatás

- ó Részmunkaidős foglalkoztatás képzés lehetséges igénybevételével

-  Leépített munkavállalók újra elhelyezése bértámogatással

-  Elbocsátással fenyegetett munkavállalók elhelyezését szolgáló munkaerő-piaci szolgáltatások

 

2./ Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) kezelésében lévő mindhárom munkahelymegőrző támogatási program elindult.

- A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál,

- A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása, illetve

- A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

elnevezésű programokra folyamatosan lehet benyújtani a pályázatokat november 5-ig.

A programok keretében nyújtott támogatásokra 5,95 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az első pályázók kérelmét február 9-én bírálja el az OFA Kuratóriuma.

3./ Központi munkahelymegőrző támogatási program

E program keretében a jelentősebb létszámot foglalkoztató munkáltatók csoportos létszámleépítése előzhető meg, biztosítva a munkavállalók hosszabb távú továbbfoglalkoztatását, a foglalkoztatási szerkezet átalakulását, illetve az esetlegesen leépítéssel fenyegetett munkavállalók munkahelye fennmaradásának koordinált segítését. A programra fordítható 700 millió Ft január 26. óta rendelkezésre áll, felhasználásával mintegy 1700-2000 munkahely őrizhető meg.

A program révén azok a regionális munkaügyi központok kaphatnak központi forrás-kiegészítést, amelyek illetékességi területén 2009. év folyamán olyan csoportos létszámleépítést terveznek végrehajtani, melyek az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthetők, a térség munkaerőpiacát rendkívül hátrányosan érinthetik, ugyanakkor a munkahelymegőrző támogatással az elbocsátások elkerülhetővé válnak, azaz munkahelymegőrzést célzó támogatások megítélését indokoltnak tartják.

4./ Részmunkaidős foglalkoztatás képzés lehetséges igénybevételével

A Kormány a jövő héten dönt a már elindított OFA program tapasztalatai alapján indítandó programról, melynek forráskerete 20 milliárd Ft. A program a piacszűkülés következtében átmeneti teljesítménycsökkenésre kényszerülő vállalkozások számára teszi lehetővé teszi a munkaerő megtartását, a munkavállaló számára lehetőséget kínál új szakképesítés megszerzésére, illetve a kulcskompetenciák (nyelv, informatika) fejlesztésére.

A támogatás két részből áll:

- az érintett munkavállaló munkavégzéssel nem töltött, kieső munkaidejére jutó ténylegesen kifizetett bérköltség 80%-a,

-  a képzés költségének 80%-a.

5./ Járulékkedvezmények a Munkaerőpiaci Alapból

A kis- és középvállalkozások foglalkoztatás-bővítése esetén 1 év járulékmentesség érvényesíthető. A támogatás általánosan alkalmazható a létszámleépítéssel érintett munkavállalók esetében is. (A pályakezdők START kártyájának finanszírozása is).

A hátrányos helyzetű térségekben élő személyek foglalkoztatását kiemelten lehet ösztönözni a létszámot növelő munkáltatók esetében. A kiegészítő járulékkedvezmény alapján 2010-től kötelezettséget lehet vállalni abban az esetben, ha a munkáltató legalább 3 évre START Extra kártyás munkavállalót alkalmaz. Rendelkezésre álló forrás 5 milliárd Ft.

6./ TÁMOP projektek

Európai Uniós forrásból 31,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, amely a TÁMOP 1.1 (hátrányos helyzetűeket és rehabilitációs járadékosokat támogató) és TÁMOP 1.2.1 (START-Plusz és START-Extra) programok előfinanszírozására szolgál.

7./ A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete

2009. évi támogatásokra 5 milliárd Ft áll rendelkezésre a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből.

8./ A munkahelymegőrzés mellett a munkahelyteremtés támogatása is fontos szerepet tölt be a foglalkoztatási szint megőrzésének, növelésének állami eszközökkel történő támogatásában. A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete döntött a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évi munkahelyteremtő csomagjának indításáról. A vállalkozások 2009. február 2-ától 2,25 milliárd Ft keretösszeg erejéig pályázhatnak foglalkoztatás bővítés esetén támogatásra.

9./ Aktív munkaerő-piaci programok

A kormány további 37 milliárd forintot különít el aktív munkaerő-piaci programokra, melyek pontos felhasználásáról a válságkezelő intézkedések tapasztalatai alapján később döntenek.

Ugrás vissza Ugrás vissza...