Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Egységes óvoda-bölcsőde: új intézményforma a kisgyermekek ellátásában

Cikk:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Sajtótitkárság
2009. szeptember 18.

Az egységes óvoda-bölcsőde azoknak a 2-3 év közötti gyermeket nevelő szülőknek jelenthet lehetőséget a napközbeni ellátás igénybe vételére – és ezen keresztül a szülő munkába állására –, akik kisebb településen élnek, ahol a gyermekek alacsony száma miatt nem működtethető bölcsőde.

Magyarországon mintegy 270 településen működik bölcsőde, túlnyomórészt városokban, számuk a községekben elenyésző. Ezzel szemben óvoda mintegy 2 500 településen van.

Egységes óvoda-bölcsőde kizárólag a 10 ezer lélekszám alatti településeken hozható létre, ahol nem kötelező bölcsőde működtetése.
Csak akkor hozható létre, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesíteni tudja az önkormányzat, tehát óvodás korú gyermek nem szorulhat ki az óvodai ellátásból az egységes óvoda-bölcsődei csoport létrehozása miatt.

További feltétele az egységes intézmény létrehozásának az alacsony gyermeklétszám, ami miatt nem alakítható ki önálló bölcsődei és önálló óvodai csoport. Amennyiben van legalább 10 bölcsődei ellátást igénylő gyermek a településen, akkor önálló bölcsődei csoportot kell létrehozni.

Egy településen csak egy ilyen csoportot, illetve intézményegységet hozhatnak létre.

Azon a településen, ahol bölcsőde is működik, egységes óvoda-bölcsőde nem hozható létre.

Egységes óvoda-bölcsőde csoportból minden intézményben csak egy működhet, amelyben a gyermeklétszám nem haladhatja meg a húsz főt, és a három év alatti gyermekek száma nem lehet több öt főnél.

Az egységes óvoda-bölcsőde intézményben, ahol a három év alatti kisgyermekek napközbeni ellátása is biztosított, figyelembe kell venni a kisgyermekkor sajátosságait, alkalmazni kell az e korosztály igényeihez igazodó módszereket, eljárásokat. Ezért az egységes óvoda-bölcsődében az óvodapedagógus mellett bölcsődei gondozót, illetve szakgondozót, valamint dajkát is foglalkoztatni kell. Az óvodapedagógusoknak pedig el kell sajátítaniuk a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján részletes szakmai útmutató található az egységes óvoda-bölcsőde kialakításához és működtetéséhez. Egységes óvoda-bölcsődei csoport 2009 szeptemberétől hozható létre. Előzetes adataink szerint mintegy 71 települési önkormányzat, illetve társulás szervezi meg az egységes óvoda-bölcsődei ellátást.
Ugrás vissza Ugrás vissza...