Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A kábítószer-probléma Európában és annak magyarországi vonatkozásai - Éves jelentés 2009.

Cikk:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Sajtótitkárság
Budapest, 2009. november 5.


Az európai kábítószer-problémával kapcsolatos legfrissebb tényeket és adatokat az EU lisszaboni kábítószerügyi központja, az European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2009-es Éves Jelentés: A kábítószer-probléma Európában című kiadványában foglalta össze.

A jelentés az Európai Unió 27 tagállamára, valamint Horvátországra, Törökországra és Norvégiára vonatkozóan tekinti át és elemzi a droghasználat elterjedtségére, a szerhasználati mintákra, a kínálatra és hozzáférhetőségre vonatkozó nemzeti adatokat. A jelentés foglalkozik a társadalmi, egészségügyi válaszokkal, a jogszabályi, politikai környezettel, valamint az újonnan megjelenő kábítószerek kérdésével. A jelentés a 2007-es adatokat elemzi az egyes országok jelentései alapján.

Európában továbbra is magas szintű a kábítószer-fogyasztás, a hagyományos kábítószereket tekintve mégis viszonylag stabil szakaszban járunk. A jelentés fő megállapításai az egyes szerek vonatkozásában: a kokain és a heroin továbbra is jelentősen dominálja az európai kábítószer-használatot, ugyanakkor a kannabisz használata visszaszorulóban van a fiatalok között. A Jelentés felhívja a figyelmet a különböző szerek egyidejű használatát jelentő ún. politoxikomán szerhasználat elterjedtségére, valamint ezen belül is az alkohol-használat erőteljes jelenlétére, mely többszörös egészségügyi kockázatot és összetett kezelési igényt jelent.
 
Jelentős új kihívást jelentenek a már ellenőrzés alá vont illegális szerek rendkívül gyors ütemben megjelenő „alternatívái”, melyek forgalmazása egyre kifinomultabbá vált, főleg az online kereskedelem révén.  

A jelentéshez kapcsolódó kiemelt témák egyike a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények európai ítélkezési gyakorlatát vizsgálja, mely szerint a kínálati oldalon bűncselekményt elkövetőkkel szemben sokkal inkább jellemző a kiszabott börtönbüntetések alkalmazása, míg a keresleti jellegű elkövetéseknél az egyéb szankciók pl. bírság, figyelmeztetés, felfüggesztett börtönbüntetés jellemzőek Európa szerte.  


1. AZ EGYES KÁBÍTÓSZEREK ELTERJEDTSÉGE, KEZELÉSE

EU: Körülbelül 74 millió (15–64 év közötti) európai lakos próbálta már ki élete folyamán a kannabiszt, ami 22%-a az európai felnőtt népességnek.

Élete során mintegy 13 millió európai felnőtt (15–64 év közötti korosztály) próbálta ki már a kokaint, ami 3,9%-a az európai felnőtt népességnek A kokainhasználat az EU-n belül továbbra is a nyugat-európai uniós országokban koncentrálódik, Európa más részein viszont a fogyasztás változatlanul alacsony.

A problémás opiáthasználók száma 1,2 és 1,5 millió közé tehető, és ez a szám többségében heroin használókat takar. A kezelések több mint 50%-a opiát-használathoz kapcsolódik.

Körülbelül 10 millió a száma azon európainak, akik ecstasyt, illetve 12 millióra tehető azok száma, akik amfetamint kipróbáltak már életük során, ami 3,1 és 3,5%-a az európai népességnek.

Magyarország : Az európai szinten megfigyelt stabilizálódás Magyarországon is észlelhető. Más országokhoz képest a kannabisz-használat kevésbé elterjedt, de Magyarországon is ez a leggyakrabban fogyasztott illegális szer. A fiatalok körében csökkent a kipróbálása az elmúlt időszakban.

Az ecstasy és az amfetamin használat tekintetében Európa középmezőnyébe tartozunk. Az utóbbi időszakban további jelentős növekedés ezen szerek kipróbálását sem érintette.   

A heroin- és kokain-fogyasztás arányait tekintve továbbra is alacsony Magyarországon. Illegális szer miatt 2008-ban kb. 8000 fogyasztót kezeltek hazánkban, legális szer fogyasztása miatt kb. 6000 főt.

2. POLITOXIKOMÁN SZERHASZNÁLAT

EU: Európában általánosan elterjedtek a politoxikomán használati minták, azaz több szer együttes használata.

22 országban vizsgált 15-16 év közötti diákok 20%-a számolt be arról, hogy az elmúlt hónapban fogyasztott alkoholt és cigarettát. 6%-uk használt kannabiszt alkohollal és/vagy cigarettával, 1% pedig kannabiszt alkohollal és/vagy cigarettával És még egy másik kábítószerrel (ecstasy, kokain, amfetaminszármazékok, LSD vagy heroin).

A fiatal felnőttek körében a politoxikománia bejáratottabb szerhasználati mintákra utal, és ez fokozott veszélyekkel jár együtt. A rendszeres vagy erős alkoholfogyasztók a kannabiszt 2-6-szor nagyobb valószínűséggel, a kokaint pedig 2-9-szer nagyobb valószínűséggel használták az elmúlt évben, mint a normál népesség.

A kezelést megkezdők 57%-a a kezelés kiváltó okául szolgáló elsődleges szer mellett még legalább egy fogyasztott szert megnevezett.

Magyarország: A tiltott és legális szerek egyidejű fogyasztásának vizsgálatára készített elemzés eredményei azt mutatják, hogy a különböző visszaélésre alkalmas szereket a 8-10. évfolyamos diákok gyakran egyidejűleg fogyasztják. A megkérdezettek 12,5%-a fogyasztott már életében gyógyszert alkohollal együtt.

A nyugtatók, altatók alkohollal történő együttes fogyasztása miatt kezeltek száma az elmúlt öt év átlagában csökkenő tendenciát mutat, 2008-ban mintegy 1300 fő került kezelésbe.

3. AZ EURÓPAI UNIÓS DROGPOLITIKA AKTUÁLIS FEJLEMÉNYEI


Az Európai Unió drogstratégiája 2005-2012. évekre határozza meg a közösségi célkitűzéseket. Idén kezdődött el a stratégiához kapcsolódó 2009-2012. évekre vonatkozó akcióterv végrehajtása.

Az ENSZ szintén 2009-ben fogadott el új politikai deklarációt és akciótervet, melyet az 1998-ban megfogalmazott politikai célkitűzések értékelését követően alakítottak ki. Az Európai Bizottság által támogatott értékeléshez kapcsolódó vizsgálat szerint - a néhány országban megfigyelhető javuló tendenciák ellenére - az elmúlt tíz évben globális szinten nem sikerült csökkenteni a drogproblémát. Az értékelés alapján az illegális drogpiac 100 billió eurós nagyságrendű. Az új deklarációban a kereslet és kínálatcsökkentő beavatkozások kiegyensúlyozottabb igénye mellett hangsúlyos szerepet kap az emberi jogok kérdése, a kezelő-ellátó kapacitások növelése.

Magyarország: A 2000-ben elfogadott első hazai drogstratégia célkiűzései 2009-ben lejárnak. A Kormány idén októberben új drogstratégiai programot nyújtott be az Országgyűlés számára. A benyújtott program célkitűzései összhangban állnak a fent említett drogpolitikai dokumentumokkal.

A fenti stratégiai dokumentumok elérhetőek a www.drogstrategia.hu weboldalon.

Ugrás vissza Ugrás vissza...