Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Ingyenes tankönyvek: a jogosultak köre és az igazolások módja

Létrehozva: 2003. szeptember 4.
Módosítás: 2004. szeptember 2.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A kormány számára kiemelt fontosságú a gyermekeket nevelő, rászoruló családok tanévkezdésének megkönnyítése. Ezért az idei tanévben a kormány soha nem látott mértékben, több mint kétszeresére növelte a tankönyvtámogatásra fordítható összeget: ebben a tanévben 7-7,5 milliárd forintot fordít tankönyvtámogatásra.

Oktatási Minisztérium
Sajtóiroda

A költségvetési törvény 2002. decemberében szabályozta az ingyenes ellátásban részesülők körét és az ehhez nyújtott állami forrásokat. A törvény 2003. január 1-jén lépett hatályba, ettől kezdve az iskolák és a fenntartók számára ismert volt a rendelkezés. Az új rendelkezések szerint az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezése az alábbi körbe tartozók számára:

1. tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló,
2. három vagy többgyermekes családban élő, továbbá egyedülálló szülő által nevelt tanuló,
3. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők (idén az 1-4. évfolyamon, felmenő rendszerben)

Ez nem azt jelenti, hogy az igényjogosultak köre részére az állami támogatás összegével kell csökkenteni a tankönyvek árát, hanem azt, hogy a jogosultak részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

Felhívom az iskolaigazgatók figyelmét, hogy nem szükséges külön igazolást kérni a szülőktől, elegendő a családi pótlék folyósításának igazolása, melynek összegéből saját hatáskörben meg tudják állapítani, hogy az ingyen tankönyvet igénylő jogosult-e a támogatásra.

Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet.

1. iskolai könyvtárból történő kölcsönzésével,
2. a tankönyvek napköziben, tanulószobában történő elhelyezésével,
3. a könyvvásárláshoz nyújtott támogatással.

A fenntartók a tavasz folyamán, de legkésőbb a beiratkozást követően (általános iskolák esetén áprilisban, középiskoláknál júniusban) felmérték az iskolánkénti igényeket, és az ennek megvalósításához szükséges állami támogatást júniusig megigényelték. A Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól legkésőbb augusztus 25-ig megkapták a tankönyvtámogatáshoz biztosított állami hozzájárulást.

Az előzőek alapján volt lehetőség és idő arra, hogy az iskolák szülői befizetések nélkül augusztus végén megoldják az ingyenes tankönyvellátást a rászorultak számára.

Feledékenység, vagy a jogosultságban bekövetkezett változások miatt (pl. a 3. gyermek megszületése, válás, stb.) előfordulhat, hogy a tervezett létszámon felüli igények jelentkeztek. Ezekben az esetekben szeptember 1.-ét követően adott szülői nyilatkozatok és pótlólagos igazolások után az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, illetve a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.

Általánosságban a családi pótlékot folyósító szerv vagy szervezet (elsősorban a munkahely, egyéb esetekben - munkanélküli, járadékos, vagy egyéni vállalkozó szülő esetén)a Megyei Államkincstár megyei igazgatóságai) igazolja a jogosultságot.

Jogosultsági igazolások:

1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
A családi pótlékot folyósító szerv adja az igazolást. Akik után már nem igényelhető családi pótlék, és más fogyatékos támogatásban részesül, az a jogosultságot a szakorvos igazolásával bizonyíthatja.

2. Egyedülálló szülő
A családi pótlékot folyósító szerv adja az igazolást. Ha a legmagasabb életkor miatt nem részesül családi pótlékban, büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozhat családi állapotáról.

3. 3 vagy többgyermekes családok
A családi pótlékot folyósító szerv adja ki az igazolást.

4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
Az önkormányzat által korábban kiállított határozat egy példányának benyújtása alapján igénylehető.

Információs vonal: 473-7393

Magyar Bálint
oktatási miniszter

Budapest, 2003. szeptember 04.

Ugrás vissza Ugrás vissza...