Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az OKM válasza a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete nyílt levelére

Létrehozva: 2007. november 9.
Módosítás: 2007. november 9.
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2007. november 9.

1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tudatos törekvése, hogy mindent megtegyen a tankönyvek színvonalának emelése érdekében. A tankönyv egyik fontos eszköze a tanulási eredményesség növelésének. Már az előző kormányzat intézkedéseket tett a tankönyvvé nyilvánítási eljárás szigorítására azzal az egyetlen céllal, hogy azok megfeleljenek a tanulók életkorának, az új típusú pedagógiai elvárásoknak. Ezért van szükség olyan szakértőkre, akik megfelelő, az állam által akkreditált továbbképzésben vesznek részt és ily módon kellő ismereteket szereznek a tankönyvjóváhagyás szempontjainak érvényesítésében. Az Oktatási Hivatal betartotta és betartja a szabályokat. A tankönyvrendelet lehetővé teszi, hogy a szakértői vélemény elkészítésére az Országos Köznevelési Tanács által javasolt szakértőt vegyen igénybe.

2. A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete nem határoz meg előírásokat arra, hogy az oktatási és kulturális miniszternek milyen szempontokat kell figyelembe vennie a következő tanévi árkorlátok meghatározásakor. Ennek megfelelően a miniszter semmilyen jogszabályt nem sértett meg, amikor a 2008/2009. tanévre közzétette az árkorlátot.

A miniszter által meghatározott árkorlát alkalmazására 2008. január 1-jétől kerül sor az Országgyűlés döntésének megfelelően. Ez az árkorlát ugyanis ahhoz szükséges, hogy a 2007. december 31-áig kiadásra kerülő új tankönyvjegyzék 2008. január 1-jétől alkalmazható legyen. Azért volt szükség az árkorlát megjelentetésére, hogy a kiadók fel tudjanak kerülni a 2008. évi tankönyvjegyzékre. Természetesen megértjük, hogy ez az árkorlát esetleg sértheti egyes kiadók érdekeit, ugyanakkor az állami szabályozás a tanulók és a szülők érdekeinek figyelembe vételével született. A tankönyvpiac biztos piac, amelyet az állam mintegy 7 milliárd forinttal, a szülők pedig további tíz milliárd forinttal finanszíroznak.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hivatalos nyilvántartásából megállapítható, hogy több olyan kiadó is jelen van a piacon, amelynél megközelítően 1 milliárd forint osztalék kifizetésére került sor.

3. Az oktatási és kulturális miniszter által kiadott oktatási programok jóváhagyásának törvényben szabályozott rendjét az Oktatási és Kulturális Minisztérium megtartja. Az oktatási programok törvényi elemeit ugyanúgy tankönyvvé kell nyilváníttatni és az Oktatási Hivatallal jóváhagyatni.

A 23/2004-es OM rendelet módosítása egyértelművé teszi, hogy az oktatási és kulturális miniszter által „kiadott oktatási programoknak (pedagógiai rendszereknek) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználásokon kívül történő felhasználására a felhasználási jog jogosultja által kiírt nyilvános pályázat útján lehet engedélyt szerezni". Vagyis a SuliNova által kifejlesztett programcsomagokat - a minisztérium által kiírt nyilvános pályázatot követően - a továbbiakban a pályázaton nyertes kiadók jelentethetik meg, illetve forgalmazhatják. Ez a megoldás nem sérti a versenyszabályokat, hiszen a nyertes kiadók piaci alapon végzik majd ezeknek a tankönyveknek a forgalmazását.

A Könyvtárellátó az említett módosítás szerint számos új, kötelezően ellátandó feladatot kap (pl. használt tankönyvek forgalmazása), amelyek a tankönyvpiac hatékonyabb működését segítik, ugyanakkor az állam számára költségtakarékosabb megoldást tesznek lehetővé. Ezek egyike sem sérti azonban a tankönyvforgalmazók közötti piaci versenyt, és nem biztosít kivételezett helyzetet a Könyvtárellátónak. Ezzel szemben kötelezi arra, az egyébként száz százalékban állami tulajdonú nonprofit kft.-ét, hogyha őt közoktatási intézmény megkeresi, köteles segítséget nyújtani számára a tankönyvbeszerzésben.

Az első évfolyamos olvasókönyvek esetében a kifogásolt szempont már nem szerepel a rendeletben, így annak felemlegetése azt bizonyítja, hogy a testület nem tanulmányozta kellő alapossággal a 23/2004-es OM rendelet módosítását. A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete nyílt levelében számos valótlan állítást fogalmaz meg. A tárca nemcsak a törvények által meghatározott esetekben kérte ki a Testület véleményét, hanem számos, az oktatás egyéb területeit érintő ügyekben is. Különösen érthetetlen ezek után a nyílt levél demokráciát számon kérő hangvétele.

Ugrás vissza Ugrás vissza...