Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Érvényes az építési engedély a tubesi radarra

Létrehozva: 2007. június 25.
Módosítás: 2007. június 25.
Forrás: Honvédelmi Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Honvédelmi Minisztérium
Kommunikációs és Toborzó Főosztály
Budapest, 2007. június 25.

Érvényes a Pécs melletti Tubes-tetőn működő katonai híradóbázis korszerűsítésére és radarállomás telepítésére vonatkozó építési engedély.

A beruházás célja, hogy a NATO-ban tett vállalásunknak megfelelően csatlakozzunk a Szövetség közös légvédelmi rendszeréhez. A már kész békéscsabai és bánkúti, valamint a megépítendő tubesi állomás együttesen olyan radarernyőt alkotnak, amely minden korábbinál pontosabban képes elvégezni a légtér figyelését és előrejelezni a potenciális veszélyeket - legyen szó katonai jellegű fenyegetésről vagy természeti katasztrófa kialakulásáról.

A honvédelmi tárca mindvégig a demokrácia írott és íratlan szabályait betartva járt el a radartelepítés ügyében. A tárca folyamatosan egyeztetett a pécsi önkormányzattal és partneri viszony kialakítására törekedett a helyi szakmai és civil szervezetekkel. A radartelepítéssel kapcsolatos pécsi népszavazási kezdeményezést illetően a tárca mindvégig hangsúlyozta, hogy bármilyen eredményt is hoz a népszavazás, azt tiszteletben tartja és elfogadja.

A 2007. március 4-én megtartott helyi népszavazás érvénytelen lett, mivel a választópolgároknak mindössze 32 százaléka vett részt rajta - a törvény által előírt 50 százalék helyett.

A népszavazást követően született kormányhatározat felhatalmazta a honvédelmi minisztert a beruházás elindítására a Tubes-tetőn. A beruházás célja az ott működő honvédségi híradótorony korszerűsítése és ezzel együtt a NATO légvédelmi rendszeréhez csatlakoztatható radarállomás toronyba telepítése. A Honvédelmi Minisztérium ezután 127 ügyfelet regisztrált - számukra biztosította a dokumentumokba való betekintést. Az első fokú építési hatóság 2007. április 19-én az összes illetékes szakhatóság jóváhagyásával kiadta az elsőfokú építési engedélyt.

Ezt követően harmincketten fellebbezést nyújtottak be a honvédelmi miniszterhez, mint az engedélyezési folyamatban másodfokon eljárni jogosult hatósághoz. Közülük 25 tartotta fenn, 7 fő a másodfokú eljárás alatt visszavonta fellebbezését.

A miniszter a szakmai kifogásokat vizsgálatra átadta a szakhatóságoknak: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek, az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszternek, a MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ parancsnokának, honvéd tiszti-főorvosnak, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak. A honvédelmi miniszter a másodfokú szakhatósági határozatok alapján nem találta megalapozottnak a fellebbezéseket, ezért június 20-án aláírt határozatában kiadta a másodfokú, immár jogerős építési engedélyt.

A honvédelmi tárca megérti a tubesi radartelepítéssel kapcsolatos helyi aggodalmakat és tisztában van azzal, hogy csak a kölcsönös bizalom erősítésével oszlathatja el ezeket az alaptalan félelmeket. A tárca a bizalom erősítése érdekében rövidesen Tájékoztató Irodát nyit Pécsett. Az iroda feladata a pécsi polgárok lehető legszélesebb körű tájékoztatása a beruházás részleteiről. Ezen kívül a honvédelmi miniszter egy monitoring csoport felállítását is kezdeményezi. Ez a testület - a pécsi polgárok képviseletében - betekintést nyer majd az építkezés folyamatába, helyszíni szemléket tart - így ellenőrizheti, hogy a kivitelezők betartják-e az összes vonatkozó környezetvédelmi előírást, jogszabályt.

Hamarosan megkezdődik a tubesi beruházás előkészítése, majd megindul az építkezés is. A honvédelmi tárca nyitott a további párbeszédre, ugyanakkor teljesíti alkotmányos kötelességét, az ország biztonságának védelmét.

Ugrás vissza Ugrás vissza...