Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Víz Világnapja alkalmából

Cikk:

Budapest, 2010. március 22.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda


A hazai vizek állapota nem rossz, de hosszú utat kell még megtennünk ahhoz, hogy elmondhassuk, vizeink minden szempontból megfelelnek az uniós Víz Keretirányelv elvárásainak – mondta el Szabó Imre a Víz Világnapja alkalmából tartott ünnepségen, Pécsen. A miniszter a világnap alkalmából átadta a Vásárhelyi Pál díjakat, a Sajó Elemér és a Lampl Hugó emlékplaketteket, és miniszteri elismerő okleveleket is adományozott a vízügy érdekében kimagasló tevékenységet végző szakembereknek.

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a Víz Világnapjává, a nemzetközi szervezet az idei világnap mottójaként a „Tiszta vizet az egészséges világért” gondolatot választotta.

A vizek védelméről és a velük való fenntartható vízgazdálkodásról szól az Európai Unió Víz Keretirányelve, amely kimondja, hogy a tagországoknak 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és ezt a jó állapotot fenn kell tartani. Az ehhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek foglalják össze, az elsőt a tagállamoknak 2009 év végéig kellett elkészíteniük.
 
Sok száz szakember munkájának eredményeként, a társadalom különböző érdekeltjeinek több ezer véleményét figyelembe véve, egy hosszú tervezési folyamat végén határidőre, 2009. december 22-re elkészült Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve is. A több mint ezer oldalas dokumentum tartalmazza a felszíni és felszín alatti vizek jellemzését, az azokat érő terhelések és hatások elemzését, a monitoring eredményeket, a védett területek és a víztestek állapotértékelését, a vízhasználatok gazdasági elemzését, valamint a környezeti célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések programját. (www.vizeink.hu)
Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv összefoglaló változatát a környezetvédelmi és vízügyi miniszter rendeletben hirdeti majd ki. A tárca az év második felében előkészíti majd azt a kormányhatározatot is, amely a terv 2015 végéig történő végrehajtásával kapcsolatos feltételeket, kormányzati és tárca szintű feladatokat fogja tartalmazni.

A Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósítása, vizeink, környezetünk megóvása érdekében jelenleg is sokmilliárdos vízminőség-javítási, szennyvízkezelési programok zajlanak szerte Magyarországon. A miniszter kiemelte: a csatornázottság országos szinten az elmúlt 8 évben 56%-ról 71,3%-ra nőtt, mintegy 700 ezer lakást kötöttek rá a szennyvízcsatorna-hálózatra. Az uniós irányelvnek megfelelő Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Program szerint hazánkban 2015-ig a hálózattal összegyűjtött szennyvizek legalább biológiai tisztítás után kerülnek a befogadóba, a csatornaellátottság pedig országos szinten a jelenlegi 71,3%-ról 90%-ra fog nőni - tette hozzá Szabó Imre.

A KvVM és Duna Múzeum az idén is több pályázatot hirdetett iskolásoknak a Víz Világnapja alkalmából. Az érdeklődők tervezhettek óriásplakátot, összemérhették tudásukat az internetes versenyen, készíthettek riportfilmet vagy épp számítógépes grafika segítségével mondhatták el, hogy milyen veszélyek fenyegetik az ökológiai rendszereket. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy volt az érdeklődés, sok kiváló pályamunka érkezett. A nyerteseknek a díjakat Szabó Imre miniszter adta át a pécsi ünnepségen. A pályázatokról bővebben www.vizvilagnap.hu oldalon olvashatnak. A miniszter az idén is átadta a Vásárhelyi Pál díjakat, a Sajó Elemér és a Lampl Hugó emlékplaketteket és miniszteri elismerő okleveleket is adományozott.

A Víz Világnapja alkalmából

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Vásárhelyi Pál díjat adományoz


1. Kabay Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, a vízügyi ágazatban végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, igazgatói tevékenysége elismeréseként,

2. dr. Kocsis Gábornénak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakmai főtanácsadójának, a felszíni vizek minőségének védelme területén végzett több évtizedes hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként,

3. Sütheő Lászlónak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területén végzett munkájáért, főként az országos koncepció kidolgozásában kifejtett tevékenységéért,

4. Dr. Szlávik Lajos főiskolai tanárnak, az Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Kar intézetvezetőjének, a főiskolai vízügyi mérnökképzés szervezéséért, kiemelkedő oktatói, szakmai közéleti tevékenységéért,
5. Varga Lászlónak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatójának, a vízügyi ágazatban végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, igazgatói tevékenysége elismeréseként,

6. Vogel Csabának, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatójának, a társaság tevékenysége, szolgáltatási feladatai ellátásának színvonalasabbá tétele érdekében végzett munkájáért,

7. Wagner Józsefnek, a Vas megyei Víz és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójának, a víziközmű szolgáltatás fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

Sajó Elemér Emlékplakettet adományoz

1. Csörgő Gyulának, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnök-helyettesének, negyven éves vízügyi és környezetvédelmi tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

2. Dr. Jancsó Árpádnak, a Temesvári Tartományi Út- és Hídigazgatóság osztályvezetőjének, a bánsági víziutakat, különösen a temesvári vízilétesítményeket bemutató irodalmi munkássága elismeréseként,

3. Kis-Benedek Beátának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízügyi felügyelőjének, vízgyűjtő-gazdálkodási, vízvédelmi területen végzett munkája elismeréseként,

4. Dr. Konecsny Károlynak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség vezető főtanácsosának, a vízgazdálkodás különböző területen hosszú időn át végzett munkájáért,

5. Kovács Tibornak, a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. Üzemmérnökség-vezetőjének, a térség csatornahálózatai és szennyvíztisztító telepei üzemeltetése, fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként,

6. Márk Lászlónak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, vízgazdálkodási és környezetgazdálkodási területen hosszú időn át végzett tevékenysége elismeréseként,

7. Molnárné Galambos Máriának, a KvVM Nemzetközi kapcsolatok osztálya vezető főtanácsosának, a vizek védelme területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a hazai vízgazdálkodási érdekek nemzetközi képviseletéért,

8. Pénzes Jánosnak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátőrének, három és fél évtizedes vízügyi szolgálata, különösen a komádi gátőrjárásban végzett munkája elismeréseként,

9. Pup Jenőnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki főelőadójának, négy évtizedes vízügyi szolgálata, a magyar-szlovén vízgazdálkodási együttműködés fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként,

10. Szabó Jánosnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, vízrendezési és vízhasznosítási területen hosszú időn végzett munkája elismerésként,

11. Vadnay Ákosnak, a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesének, a víziközmű ágazatban, különösen a vízbiztonsági rendszer kialakítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért

12. Zimmer Péternek, a Fővárosi Vízművek Zrt. mérnök tanácsadójának, a vízellátás területén végzett közel három évtizedes szakmai munkája, újító tevékenysége elismeréseként.

Lampl Hugó Emlékplakettet adományoz

a Rába folyón megvalósított „Kenyeri vízerőmű létesítése hallépcsővel” című pályázat alapján:

1.  Dr. Varga István tervezésért felelős mérnöknek,
2.  Fekete Gábor  kivitelezésért felelős mérnöknek,
3.  Kapuváry Gusztáv  kivitelezésért felelős mérnöknek.

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz

1. Badacsonyi Lászlóné titkárnőnek, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság munkatársának, az elektronikus ügyintézés gyakorlati bevezetése, a kapcsolódó eljárási rend megismertetése érdekében végzett  munkája elismeréseként,

2. Bátóczki Lászlónénak, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugalmazott laboratóriumi munkatárának, közel öt évtizedes vízminőség-védelmi munkája elismeréseként,

3. Bordásné Gombor Máriának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, vízkészlet-járulék beszedési munkája, a társszervekkel való kapcsolattartás érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

4. Budai Ignácnak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság raktárvezetőjének, a vízügyi ágazatban eltöltött közel négy évtizedes eredményes munkájáért,

5. Gémes Lászlónak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csatornaőrének, a vízügyi szolgálat területén, főként az eleki csatornaőr-járásban végzett két évtizedes kiemelkedő munkájáért,

6. Dr. Illich Andreának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai kirendeltsége kirendeltségvezető-helyettesének, a víz- és a környezetvédelem területén végzett hatósági munkája elismeréseként,

7. Kálmánchelyi Istvánnénak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság bér és munkaügyi csoportvezetőjének, közel három és fél évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

8. Kálóczy Annának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség vezető tanácsosának, a vízgazdálkodás területén végzett munkája elismeréseként,

9. Mosonyi Zoltánnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézőjének, vízkárelhárítási, főként ár- és belvízvédekezési munkája elismeréseként,

10. Nád Bélának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, a vízkészlet-gazdálkodás területén kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként,

11. Pathó Márta Mónikának, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. pénzügyi vezetőjének, a víziközmű szolgáltatásban hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

12. Patkós Máriának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előadójának, másfél évtizedes hatósági munkája elismeréseként,

13. Pellei Jenőnének, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Irodavezetőjének, a vízügyi szolgálat területén végzett három és fél évtizedes munkája elismeréseként,

14. Szabóné Wiszt Máriának, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, több mint három és fél évtizedes vízügyi szolgálata, különösen a víziközművekkel kapcsolatos tevékenysége elismeréseként,

15. Szanka Józsefnek, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátbiztosának, közel három évtizedes vízügyi szolgálata, főként a Szeged-Ballagitói gátőrjárás területén végzett munkája elismeréseként,

16. Szekeres Szilviának, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság osztályvezetőjének, az árvízvédelmi beruházások érdekében végzett munkájáért,

17. Szeti Lászlónénak, az  Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzemegységvezetőjének, a térségi települések csatornarendszerének működtetése, szennyvíztisztításának üzemeltetése területén végzett munkájáért,

18. Tóth Árpádnénak, a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság üzemgazdasági csoportvezetőjének, közel négy évtizeden át gazdasági területen végzett munkája elismeréseként,

19. Varga Péternek, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, több mint három évtizeden keresztül munkavédelmi és műszaki koordinációs területen végzett munkája elismeréseként,

20. Veszely Viktornak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezető főtanácsosának, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén végzett több mint négy évtizedes tevékenysége elismeréseként.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...