Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A hónap végéig igényelhető a kárenyhítő juttatás

Cikk:

A 2011. november 1. és 2012. október 31-e közötti időszakban mezőgazdasági káreseménnyel sújtott területek utáni kárenyhítő juttatások iránti kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani.

A kérelem három eredeti példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Amennyiben a termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítással, úgy a kérelemhez e szerződés (a biztosítóval kötött szerződés ajánlati nyomtványait és kötvény) három másolati példányát is csatolni kell.

A kérelmek postai úton történő benyújtás esetén a postára adás dátuma nem lehet későbbi, mint november 30-a. A határidőt követően benyújtott kérelmeket elutasítják.

Fontos továbbá, hogy egy gazdálkodó csak egy kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be. A kárenyhítési eljárásban hiány- és iratpótlásra nincs lehetőség.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei továbbá, hogy:

  • a termelő a kockázatközösség tagja legyen (a rendszerhez való csatlakozási szándékukat a termelők a 2012. évi egységes kérelmükön már jelezték, illetve bizonyos mérethatár felett gazdálkodók részére az agrárkár-enyhítési rendszerbe történő belépés kötelező),
  • a termelő a növények károsodását a rendeletben megjelölt 15 napos határidőn belül bejelentse az agrárkár-megállapító szervhez, amely a károsodás bekövetkeztének tényéről, helyéről, mértékéről és annak határidőn belüli bejelentésről hatósági bizonyítványt állít ki,
  • a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-vel beérkezőleg maradéktalanul megfizesse,
  • az elemi káresemény az adott termelő üzemi szintjén mérve (vagyis az általa termesztett összes terület és növény figyelembevételével) hatóságok által igazolt, több mint 30-30%-os hozamcsökkenést, valamint hozamérték-csökkenést okozzon.
Ugrás vissza Ugrás vissza...