Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Pénzmosás és terrorizmus elleni harc

Létrehozva: 2007. december 7.
Módosítás: 2007. december 7.
Forrás: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
Budapest, 2007. december 7.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2007. november 19-i ülésén fogadta el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényt.

A törvény felhatalmazása alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság feladatait 2007. december 15-től a Vám-és Pénzügyőrség látja el.  Pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a szolgáltatóknak bejelentési kötelezettségük van, amely történhet védelemmel ellátott elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevényes postai kézbesítés útján.

A Vám- és Pénzügyőrség a szolgáltató által továbbított bejelentés alapján tudomására jutott információt kizárólag a törvény által meghatározott célra (pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozása elleni küzdelem, valamint terrorcselekmény, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, a pénzmosás, a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, az adócsalás, a sikkasztás, a csalás és a hűtlen kezelés bűncselekményének felderítése) használhatja fel.

Új rendelkezés, hogy az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, e tevékenységének körében 3 600 000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, csak akkor fogadhat el, ha a kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) a fenti tevékenységet folytató szolgáltató szabályzatát jóváhagyja, és ezzel egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

A törvény nem érinti a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, törvény rendelkezéseit, amely az Európai Unió külső határaira vonatkozik, és amely Magyarország tekintetében jelenleg a horvát, a szerb és az ukrán határszakaszt foglalja magába. A rendelet értelmében 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzt magánál tartó utasnak - egy formanyomtatvány kitöltésével írásban -  nyilatkozni kell, melynek ellenőrzése a vámellenőrzés keretében a vámhatóság feladata. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...