Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Együttműködési megállapodás a VPOP és az ORFK között

Létrehozva: 2008. április 7.
Módosítás: 2008. április 8.
Forrás: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnok Hivatala
Kommunikációs Osztály
Budapest, 2008. április 7.

A Vám- és Pénzügyőrség és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetői ma délután ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írtak alá.

A Vám- és Pénzügyőrség és az Országos Rendőr-főkapitányság, felismerve a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása során történő együttműködésből eredő kölcsönös előnyöket, évtizedek óta eredményesen dolgozik együtt.

Az együttműködés alapvető célja

Az együttműködési megállapodás alapvető célja az együttműködés fő területeinek, a kapcsolattartás módjának és intézményrendszerének meghatározása. 

Az együttműködés általános területei

A két szerv a bűncselekmények felderítése, illetve megelőzése terén tervezi az együttműködés fokozását, különös tekintettel:

  • az állami bevételekkel összefüggő jogsértések elleni fellépésre,
  • az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépésre,
  • a szervezett bűnözés, a terrorizmus, illetve a feketegazdaság elleni küzdelemre,
  • a mindkét szervezet hatáskörét érintő bűnmegelőzési feladatokra,
  • a bűncselekményekkel okozott károk megtérülése érdekében végrehajtandó intézkedésekre.

Az együttműködés konkrét területei

Jogsértések megelőzése, felderítése

A két szerv szorosan együttműködik a vámjogszabályokat, a szerzői jogot, a szellemi tulajdonjogot sértő cselekmények, a műkincs, a műtárgy, a fegyver, a lőszer, a robbanó-, a mérgező-, és a sugárzó anyagok, a veszélyes hulladékok, valamint az energiahordozók csempészetével, engedély nélküli forgalomba hozatalával, a kábítószerrel, a pszichotrop anyaggal való visszaéléssel, a pénz- és bélyeghamisítással, a pénzmosással, a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmával, a jövedéki termékek előállításával és forgalmával összefüggő bűncselekmények megelőzésében és felderítésében. 

Az együttesen végrehajtott akciók, ellenőrzések anyagi feltételeit, technikai eszközeit a két szerv közösen biztosítja.

A rendészeti területen végzett együttműködés

A VP és az ORFK kölcsönösen tájékoztatja egymást a határforgalmat befolyásoló körülményekről, a bekövetkezett határforgalmi eseményekről, a határátkelőhely rendjét befolyásoló körülményekről, eseményekről, szolgálatszervezési kérdésekről, az államhatárt érintő, közös intézkedést igénylő feladatokról.

Közös mélységi, komplex ellenőrzési akciókat szerveznek az ember- és árucsempészet megelőzése, felderítése érdekében, együttműködnek a körözött személyek és tárgyak felkutatása érdekében.

Együttműködés a kommunikáció területén

A VP és az ORFK a kommunikáció terén összehangolja a jogsértések megelőzésére, a lakosság tájékoztatására irányuló tevékenységét, előzetesen egyeztetve tájékoztatják a közvéleményt a közösen elért eredményekről, felderített jogsértésekről.

Oktatás, képzés, továbbképzés, hazai és nemzetközi pályázatok kezelése

Az együttműködési megállapodás alapján a VP és az ORFK lehetővé teheti a másik szerv munkatársai számára a szakképzési, kiképzési, oktatási, továbbképzési és vezetőképzési programjain való részvételt. A kölcsönösen hasznosítható tankönyvekhez, szakkönyvekhez, módszertani anyagokhoz, egyéb tájékoztató jellegű kiadványokhoz való hozzáférést igény szerint biztosítják egymás számára.

Adat és információ csere

Az adat- és titokvédelmi előírások maradéktalan betartásával a VP és az ORFK tájékoztatják egymást azon adatokról, információkról, amelyek a másik Fél hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatása érdekében szükségesek. A gyors és hatékony információcsere érdekében a közvetlen telefonos összeköttetést létesítenek a központi szervek ügyeletei között. 

Az együttműködés jövője

A Vám- és Pénzügyőrség és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetői az együttműködés gyakorlati tapasztalatait a mindenkori igényeknek megfelelően, de legalább évente közösen értékelik, és meghatározzák az együttműködés jövőbeni fő célkitűzéseit, irányait. Az együttműködés gyakorlata során szerzett tapasztalatok alapján rendszeresen felülvizsgálják, és szükséges esetben módosítják a jelen megállapodást.

Egyes ad-hoc, rövid határidejű ellenőrzési feladatokban - szükség szerint megállapodás útján, avagy operatív akciók keretében - folyamatosan együttműködünk.

Ugrás vissza Ugrás vissza...